เพลงประจำโรงเรียน

มาร์ชอนุราชประสิทธิ์
คำร้อง อ.กุหลาบ – อ.วรางคณา ปั้นลายนาค
ทำนอง ประยูร เวชชประสิทธิ์
ขับร้อง สมชาติ ชนะโชติ – โตเกียว อาจสกุล

หลือง ฟ้า สง่างามนามลิขิต
อนุราชประสิทธิ์สมศักดิ์ศรี
พระบรมโอรสาธิบดี
พระราชทานนามนี้…ด้วยผูกพัน
ม.ว.ก. สัญลักษณ์ย่อนามาภิไธย
เราภูมิใจใจใหญ่ยิ่งเป็นมิ่งขวัญ
จะภักดี เทิดทูน สถาบัน
และยึดมั่นคุณธรรมล้ำวิชา
ร่วมสร้างสรรค์ระเบียบวินัยไว้ให้มั่น
จะร่วมกันทำความดีมีคุณค่า
ดุจรวงผึ้งเหลืองอร่ามงามโสภา
มองใกล้ไกล…งามตาน่าชื่นชม


มาร์ชวชิราลงกรณ์

องค์สมเด็จเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ผ่านฟ้าอมรเมืองแม้นแดนสยาม
พระเกียรติยศปรากฏทั่วเขตคาม พระเมตตาธรรมคุ้มเกล้าชาวประชา
องค์สมเด็จเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ทรงเอื้อาทรพสกนิกรทั่วหน้า
ทรงช่วงแบ่งเบาภารกิจพระราชบิดา เป็นภาพตรึงตราประทับใจขาวไทยทุกคน
เจ้าฟ้าผู้งามสง่า พระเปี่ยมบุญญาธิการเลิศล้น
พระนามลือไกลทั่วในสากล ผองปวงชนเทิดทูนรักใคร่บูชา
องค์สมเด็จเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ทรงเอื้ออาทรบำรุงทุกศาสนา
ผองข้าเผ่าไทยวอนไหว้ปวงเทพเทวา โปรดอภิบาลรักษา สมเด็จเจ้าฟ้า
มหาวชิราลงกรณ์ ของจงทรงพระเจริญ

Advertisements

แสดงความคิดเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s