โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

          โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์เดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลภ   ซึ่งอยู่ในพระอุปถัมภ์ของพลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล ได้รับพระราชานุญาตให้ตั้งอยู่ในบริเวณกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดการศึกษาให้บุตรหลานทหารมหาดเล็กและบรรดาข้าราชบริพารทั้งหลาย ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการรับโอนกิจการมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2534 และได้ย้ายมาตั้งใหม่ในที่ดินของวัดกลางบางซื่อ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในเนื้อที่ 16 ไร่เศษ ในปัจจุบันได้มีการขยายเนื้อที่โรงเรียน เพื่อรองรับปริมาณนักเรียนที่เพิ่มขึ้น   รวมเนื้อที่ ในปัจจุบัน 17 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา  ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสร็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานประกอบพิธีวางศิลาฤทธิ์ก่อสร้าง อาคารเรียนระดับก่อนประถมศึกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2534 และได้ทรงพระกรุณาพระราชทานชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ทั้งทรงมีพระราชานุญาตให้ใช้พระนามาภิไธยย่อ  ม.ว.ก. เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน ภายหลังสร้างอาคารเรียนเสร็จสามารถรับบุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์และ ประชาชนทั่วไปเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา

          ปัจจุบันโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ดำเนินการจัดการศึกษาใน 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ( อนุบาลปีที่ 1- 3) ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ) และระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6) โดยผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือนายสมหมาย  มัณยานนท์

 

นายสมหมาย มัณยานนท์

(คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักโรงเรียน)

Advertisements

แสดงความคิดเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s